Obrázek1
Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek11
Obrázek13
Obrázek14
ŠKOLA
Obrázek18

Hmotnost Cena bez DPH Cena s DPH

do 10 kg. 99,00- Kč. 120,00- Kč
do 30 kg. 249,50- Kč. 302,00- Kč.
do 50 kg. 503,30- Kč. 609,00- Kč.
do 100 kg. 865,30- Kč. 1047,00- Kč.

Dobírka 30,58- Kč. 37,00- Kč.
Kupující je povinnen objednané zboží od přepravce ( kurýra ) řádně převzít,
zkontrolovat neporušenost obalu a počet balíků.

V případě jakýchkoli závad poznamenáte tyto závady do přepravního listu,
pořídíte fotodokumentaci a bude neprodleně kontaktovat naši firmu:
obchod@artesia.cz, +420 321 67 19 92, +420 608 054 053