Obrázek1
Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek11
Obrázek12
Obrázek13
Obrázek14
Obrázek15
Obrázek16

Hmotnost Cena bez DPH Cena s DPH

do 10 kg. 99,00- Kč. 120,00- Kč
do 30 kg. 149,00- Kč. 180,00- Kč.
do 50 kg. 249,00- Kč. 302,00- Kč.
nad 50 kg. 0,00- Kč. 0,00- Kč.

Dobírka 30,58- Kč. 37,00- Kč.
Kupující je povinnen objednané zboží od přepravce ( kurýra ) řádně převzít,
zkontrolovat neporušenost obalu a počet balíků.

V případě jakýchkoli závad poznamenáte tyto závady do přepravního listu,
pořídíte fotodokumentaci a bude neprodleně kontaktovat naši firmu:
obchod@artesia.cz, +420 321 67 19 92, +420 608 054 053